Vuokra-asuminen

Vuokra-asuminen

Vanhainhuoltoyhdistys tarjoaa eläkeläisille myös tavallisia vuokra-asuntoja. Asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita. Asunnot sijaitsevat asunto-osakeyhtiötaloissa Kuusankosken keskustassa, Voikkaalla ja Kymin puolella.

Yhdistys omistaa myös kiinteistöjä:

Voikkaan vanhustentalo, Seivästie 2, kahdessa hissillisessä pienkerrostalossa on yhteensä 29 yksiötä.

Niskalan Senioritalo (Kiinteistö Oy Kymintehtaan Vanhustentalo), Varppitie 2, rivitaloissa on yhteensä 38 yksiötä.

Senioritalo Kunnanpellontie 19, talo valmistui elokuussa 2015. Yksiöitä 16 kpl ja kaksioita 12 kpl. RAY:n avustusehtojen mukaan asukasvalinnat tehdään sosiaalisin, terveydellisin ja/tai taloudellisin perustein.

Alla on hakemukset Vanhainhuoltoyhdistyksen vuokra-asuntoihin. Voit tulostaa hakemuksen, tai noutaa sen palvelukeskuksesta. Hakemus palautetaan täytettynä Kettumäen palvelukeskukseen.

Asuntohakemus (pdf)
Asuntohakemus Kunnanpellontien senioritaloon (pdf)