Palveluasuminen

Kettumäen palvelukeskuksessa on 23 palveluasuntoa, joihin asukkaat saavat kaiken päivittäisessä elämässä tarvittavan avun ja palvelun. Asunnot on palveluseteli-asiakkaille ja palveluseteli on tarkotettu palveluasumisen hoivamaksuun. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen perusteella. Kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan hoivapalvelujen kustannuksista setelin suuruisen summan. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus hoivamaksusta, joka ylittää palvelusetelin arvon. Muista kustannuksista, kuten aterioista, vuokrasta ja tukipalveluista asiakas huolehtii itse. Mikäli asiakas ei saa tulojen perusteella palveluseteliä, on hänen mahdollista hakea palvelukeskukseen itsemaksavana asiakkaana. Palveluasumisen vuorokausihinta hoivan ja hoidon osalta on 01.01.2018 alkaen 56,- euroa/vrk.

Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissa kotihoidon ja tukipalveluiden turvin. Palveluasumisessa asuminen ja asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista tukevia palveluita ovat hoito- ja hoivapalvelut sekä tukipalvelut. Palveluasumisen yksikössä henkilökunta ei ole paikalla ympärivuorokautisesti. Asukkailla on käytössä turvapuhelimet. Tukipalvelujen osalta asiakkaalla on mahdollisuus hyödyntää verotuksessa kotitalousvähennystä asiakkaan kotona tehdyn työn osuudesta.

Asuntojen koot vaihtelevat 38-53 neliömetrin välillä. Asukkaat maksavat kuukausittain vuokran, 497 – 702 euroa/kk, hoivamaksun ja valitut tukipalvelut. Asukkaan on mahdollisuus saada KELAn myöntämää asumistukea (tulorajat) ja hoitotukea. Asukkaan on huolehdittava itse esim. lääke- ja lääkärikuluista, käyttösähköstä yms.

Asukkaat voivat halutessaan osallistua palvelukeskuksen päivätoimintaan päiväkeskus Ketunpesässä ja kohtaamispaikka Väentuvassa. Palvelukeskuksen tiloissa on saatavilla myös fysioterapia-, parturi- ja jalkahoitopalveluja, jotka ovat maksullisia.

Lisätietoja antaa hoivapalvelujohtaja Piia Hämäläinen p. 05 840 1403.

Palvelusetelitiedustelut Kouvolan kaupunki/asumispalveluohjaaja Satu Sani p. 020 615 4972

Palvelukuvaus (pdf)
Tukipalvelut (pdf)
Palveluasuntohakemus (pdf)